Datum přednášky: pátek 19. 11. 2021
Začátek přednášky: od 18:00 hod
Délka přednášky: cca 1,5 hod
Kde: Recall centrum, Sedmihorky u Turnova
Otevření vstupu: 17:30 hod
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA AKCI – 190,- /platí se na místě/
NUTNÁ REZERVACE VSTUPU PŘES E-MAIL info@recallcentrum.cz : uveďte své jméno, počet osob (zpět vám zašleme potvrzení).

 

Dnes je v energetice ale i mimo ni zásadní téma snižování emisí uhlíku či obecně skleníkových plynů v atmosféře. Jak podle vás působí lidské činnosti na atmosféru a potažmo na globální změnu klimatu? Co je klimatické inženýrství, jak funguje a proč se aplikuje? Proč se na obloze objevují zvláštní úkazy? Jak může působit na lidstvo?

Ti, kteří poroučí počasí, mohou vládnout světu,“ prohlásil již v roce 1962 prezident Spojených států Lyndon B. Johnson. Klimatické inženýrství či takzvané geoinženýrství, které záměrně manipuluje s klimatem na Zemi, se takovým nástrojem k ovládání lidí a států jednou může stát. Šlo by o logický vývoj globálního systému, který je ve své podstatě závislý na levných vstupech a zdrojích. I za cenu konfliktů či ztráty svobod, systém musí maximalizovat zisky. Korporace a globální elity tedy mohou aplikovat geoinženýrství s cílem zajistit si bezprecedentní kontrolu nad světem.

Proč se o geoinženýrství mluví až nyní? Jak může ovlivnit klimatické změny? Jak přímo ovlivňuje nás? Zajímavé informace, odpovědi na mnoho otázek a diskuze… To vás čeká v pátek 19. listopadu na přednášce akademika a nezávislého badatele Radovana Dluhého Smitha.

Radovan Dluhý Smith
Po Sametové revoluci jsem se přestěhoval do Spojených států, kde jsem také získal vysokoškolské vzdělání. Koordinoval jsem rozvojové projekty v Ekvádoru a Mexiku. Byl jsem konzultantem OSN ve Vídni. V Justiční akademii jsem vedl projekt zefektivnění české justice. Od roku 2008 přednáším na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Účastním se přednáškových akcí a organizuji veřejné debaty k aktuálnímu dění u nás i ve světě. Pravidelně publikuji články v českých médiích.

Založil jsem webovou stránku, na které přináším věcnou analýzu založenou na odborných studiích a ověřená fakta bez vedlejších zájmů. Věřím, že tak zvýším povědomí mých posluchačů o dění kolem nás.

Více informací o Radovanu Dluhém Smithovi tady

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECALL CENTRUM TIP:
SOUKROMÉ WELLNESS – VÍŘIVKA & SAUNA v privátním prostředí. Možnost darovat voucher!