Vážený lékař MUDr. Milan Moskala se ve své přednášce bude věnovat vlivu našich emocí na náš zdravotní stav. A to negativních i pozitivních. Uvede některé zásadní výzkumy z této oblasti, představí, jak negativní emoce působí na kardiovaskulární onemocnění a především ukáže každému z diváků cestu, jak prakticky uplatňovat některé z pozitivních emocí v našem každodenním životě a jaké výsledky můžeme očekávat. Přednášku doplní o své postřehy ze zahraničí a dlouholeté praxe z Bangladéše, kde celoživotně pomáhá potřebným.