Nebojte se využít nabízené příspěvky své pojišťovny na lekce jógy i masáže. Konkrétní podmínky a aktuální informace hledejte vždy ve své pojišťovně.
Informujte se a přijďte k nám! Těšíme se!

VZP:
Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila pro své klienty v rámci preventivních programů 2019 balíček příspěvků týkající se prevence duševních poruch, léčbu závislostí a prevence poruch paměti. Výše příspěvků je 500,- Kč.
Všichni klienti pojišťovny mohou získat příspěvek na meditační a relaxační cvičení. Od pojišťovny si lze nechat proplatit např. jógu nebo tai-či (jakýkoliv druh)…. Podmínkou je, aby cvičení probíhala minimálně jednou týdně po dobu třech měsíců.

  • až 500 Kč na pohybové aktivity ve věku do 65 let
    Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu a posílení středu těla. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, cvičení na velkých míčích, kruhový trénink, jóga aj. P
    Pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč).
  • až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity ve věku od 65 let
    Příspěvek je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné činnosti a sporty, ani na jednotlivé vstupenky a na kurzy cvičení on-line. U klientů nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů.

VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH VZP

OZP:
Nabízí 50% na masáž, jógu… více na stránkách OZP

VOZP:

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.
Komu a na co: všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, moderní gymnastika, mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru. VÍCE INFORMACÍ

MÁTE JINOU POJIŠŤOVNU? NEVADÍ, TYTO PŘÍSPĚVKY V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍ VĚTŠINA Z NICH. JEDNODUŠE SE INFORMUJTE U TÉ SVÉ A PŘIJĎTE K NÁM NA LEKCE!