15. 10. • MUDr. MIROSLAV HOLUB – BIORYTMY V NAŠEM ŽIVOTĚ
od 16:30 hod

VSTUPENKY TADY
Těšte se na skvělou přednášku předního a velmi oblíbeného lékaře, která se bude věnovat biorytmům v našem životě. Dozvíte se význam základních cyklicky se opakujících dějů v přírodě a jejich vliv na naše fyzické a emoční tělo s přihlédnutím k duchovním souvislostem. Biorytmus denní, týdenní, měsíční, roční a zajímavý sedmiletý biorytmus – jejich využití v praktickém životě, diagnostické a léčebné souvislosti z pohledu celostní medicíny – klasické i východní.