JDU NA PŘEDNÁŠKU • WORKSHOP • AKCI

Akce (přednášky, workshopy apod) v Recall centru se konají ve vnitřních sálech centra.
Prostory jsou vytápěné, se vzduchotechnikou.

Vstupenky nejsou místenkami.
Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými  podmínkami:http://www.recallcentrum.cz/kontakt/obchodni-podminky-gdpr/ a zároveň se zavazuje, že se bude chovat  dle návštěvního řádu Recall centra.

Doporučujeme přijít s předstihem. Recall centrum se před akcí otevírá cca 30 minut.

Přejeme vám krásné zážitky!